Adatkezelési tájékoztató célja

Vállalkozóként fontosnak tartom, hogy munkánk megfelelő elvégzése mellett betartsuk az aktuális adatvédelmi törvényeket és szabályozásokat, ügyfeleink és leendő ügyfeleink személyes adatainak védelme érdekében.

Ennek megfelelően alakítottuk ki adatvédelmi szabályzatunkat, melyet mint egyéni vállalkozó - Kuslics Péter Ev. (Adatkezelő) magamra és alkalmazottaimra nézve kötelezőnek ismerek el, jelen tájékoztató tartalma alapján. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Fenntartom a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítem ügyfeleimet.

Az aktuális adatkezelési tájékozatót minden esetben elérhető irodánkban és honlapunkon.

Az alábbiakban részletezzük a Kuslics Péter Ev. és a www.kuslicskert.hu adatvédelemre tett lépéseit.

 

Adatkezelő

Vállalkozó neve:                    Kuslics Péter Ev.

Vállakozó címe:                     9442 Fertőendréd Szent István utca 52.

 
A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Vállalkozásunkat honlapunkon keresztül, e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük az ügymenet ideje alatt. Ezen adatkezelés a vállalkozás jogos üzleti érdeke.

Megrendeléshez, szerződéskötéshez, számlázáshoz szükséges adatok

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban szerződés, majd számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Cookie-k

Hamarosan...

Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.

 

 GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                Kuslics Katalin

Cím:                9442 Fertőendréd Szent István utca 52.

Tel.:                 +3630/3374899

E-mail: infno@kuslicskert.hu

 
Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu